Cuir in Áirithe

Íoslódáil foirm 2019 anseo: Teileann 2019_Application Form (to print)

Nó cláraigh agus íoc ar líne ag an nasc thíos ANOIS.

Cuireann sé gliondar inár gcroíthe le rá go bhfuil trí chúrsa samhraidh lán ag Coláiste Aoidh Mhic Bhricne do 2017. Ciallaíonn sé seo go mbeidh breis agus 250 dalta ag dul go Teileann le freastal ar chursaí ina bhfuil teagaisc na Gaeilge de hardchaighdéan ann chomh maith le ceol, spórt, damhsa, turais lae agus an deis tréimhse a chaitheamh le muintir na háite. Ar bharr seo, beidh roinnt cúrsaí cónaithe eile ar fáil an samhradh seo.

Má tá tuismitheoirí agus caomhnóirí ag iarriadh táillí a íoc agus tuilleadh eolais faoi Coláiste Aoidh Bhric Bhricne, is féidir libh dul chuig www.teileann.com Ba mhaith linn ár mbuíochas a thabhairt chuig Líofa, Comhaltas Uladh de Chonradh na Gaeilge agus na comhairlí contae thuaidh agus theas a sholáthar scolaireachtaí.

Más mian le tuismitheoir teagmháil a dhéanamh linn is féidir frid ríomhphost a sheoladh chuig colaisteaoidhteileann@gmail.com. Cuirfear tuilleadh eolais maidir le taisteal agus sláinte amach chuig tuismitheoirí agus ar an suíomh sna seachtainí amach romhainn.

Cúrsa A 2019 – *DÍOLTA AMACH – SOLD OUT*

Monday 1st July – Monday 8th July

01/07/2019 – 08/07/2019

One Week

Recommended Age-group: 10-14

Fee: £210

Pay in GBP Pay in Euro

Cúrsa B 2019

Wednesday 10th July – Wednesday 24th July

10/07/2019 – 24/07/2019

Two Weeks

Recommended Age-group: 13-17

Fee: £405 | €505

Pay in GBP Pay in Euro

Cúrsa C 2019 – *Díolta Amach*

Sunday 28th July – Wednesday 7th August

28/07/2019 – 07/08/2019

10 Days

Recommended Age-group: 11-15

Fee: £295 | €365

Pay in GBP Pay in Euro

Tuilleadh Eolais & Lacáistí

Tús a fhoghlaim inniu

Is féidir cóip den fhoirm iarratais a íoslódáil anseo – Teileann 2019_Foirm

Nó más mian leat cóip chrua sa phost seol scéala chuig colaisteaoidhteileann@gmail.com

Tá lacáiste ar fáil má thagann duine a bhí ar Chúrsaí B anuraidh ar Chúrsaí A nó C anuraidh.

Tá lacáiste de 10% ar fáil má bhíonn beirt nó níos mó ó aon chlann amháin ann.

Teileann