Coláiste Aoidh Mhic Bhricne Coláiste Samhraidh do Dhaoine óga i nGaeltacht Thír Chonaill

  • Cúrsaí 2020

    Cláraigh Anois 2020

    Cuir áit in áirithe duit féin ar cheann de 3 Chúrsa Samhraidh a bheas againn in 2020. Is féidir íoc ar líne fosta.

    Cláraigh Anois

Coláiste Aoidh Mhic Bhricne Coláiste Samhraidh do Dhaoine óga i nGaeltacht Thír Chonaill

Ár gCúrsaí

Cuir Tús leis an fhoghlaim inniu

Céad Míle Fáilte

Ná cáill amach ar na cúrsaí iontacha a bheas againn i dTeileann an samhradh seo.

Cuireann muid fáilte chroíúil roimh chách freastal ar chúrsa samhraidh Theilinn. tCuireann muid an bhéim i gcónaí ar eispéireas an fhoghlaimeora, ar an chaint, agus ar an spraoi. Is tusa an todhchaí.

Céad Míle Fáilte

Irish Language Summer Camp

Spásanna teoranta – Ná Cáill An Deis

Tá Cúrsa againn do chách. Díríonn an cur chuige i dTeileann ar an Ghaeilge a theagasc agus a chur ar fáil ar bhealach shóisialta, shuaimhneach, shultmhar agus chairdiúil Cuirtear réimse leathan d’imeachtaí spóirt, cultúrtha agus teanga ar fáil le linn na gcúrsaí. Fágann daltaí Teileann le léargas níos fearr ar an teanga, ar ár stair féin, agus le tuiscint shóisialta agus chultúrtha níos leithne. Tá réimse cúrsaí againn duit, ag bráth ar aois, i rith an tsamhraidh. Tuilleadh Sonraí

Físeáin agus Scannáin

#TusaTube #Teileann

Caith spléachadh gásta ar roinnt de na físeáin atá curtha le chéile againne agus ag ár scoláirí féin le blianta beaga anuas. An aithníonn tú tú féin ann? An bhfuil suim agat sna meáin shóisialta? I dTeileann gheobhaidh tú deis bheith páirteach.  Féach tuilleadh ar ár gCáineal Youtube anseo: